Scholarship

Scholarship

Admin No & Name of StudentClass & Section
DIVYAMNUR C
ANSH SINGHNUR C
ALISHA DEDHANUR B
LUCKYNUR A
ARYANNUR A
SIDHANT GUTAMKG C
ANJAL SINGHKG A
ANURAG PANDEYIX D
SONAL KANDHARIIX C
AJAY SINGH RAWATIX C
SHUBHAM JHAIX A
KUSHI SHARMAVIII C
MD ASAD ANSARIVIII B
SHRUTIVIII A
KRISHNA SHARMAVII B
DEEPIKAVI B
PIYYUSH KUMAR SINGHVI A
KANISHKAVI A
KANISHKAVI A
SHRUTIVIII A
ARUN GUPTAVI A
AAYUSH KANTV B
ANSHIKA POKHARIYALV A
TANISH GUPTAIV D
RAVI KUMARIV D
HIMANI SINGHIV B
RASHI BAIRWAIII D
AYUSHIII D
AMAN MISHRAIII C
TUSHAR KUMARIII A
DIVYANSH GUPTAIII A
AMARJEET KUMARII D
JAGRITII C
NAITIK RAJI D
ABHISHEK SINGHI B
ARYAN KUMARI A
DIVYA JHAI C
SAKSHI SINGHNUR C